Veel gestelde vragen

We hebben de meest gestelde vragen en antwoorden voor u op een rij gezet.
Neem gerust contact met ons op als uw vraag er niet tussen staat.

Algemeen

Hoe wordt de factuur voor de herstelkosten betaald?

Centrum Veilig Wonen zal de factuur betalen voor de herstelde schade welke in het taxatierapport is erkend.

Na afhandeling van de werkzaamheden sturen wij u de factuur ter ondertekening. Door de factuur te tekenen bevestigt u dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. De door u ondertekende factuur stuurt u retour naar Jorritsma Bouw (middels bijgevoegde retourenvelop). Jorritsma Bouw handelt de betaling vervolgens af met Centrum Veilig Wonen.

Wat is de procedure als ik me meld bij Jorritsma Bouw Groningen voor herstelwerkzaamheden?

 1. Neem contact op met Jorritsma Bouw via 050-5201515 of bevingherstel@jorritsmabouw.nl
 2. Een medewerker van ons bedrijfsbureau maakt met u een afspraak
 3. Eén van onze buitendienstmedewerkers komt bij u langs om de herstelwerkzaamheden door te spreken
 4. De planning van de herstelwerkzaamheden wordt met u afgestemd
 5. Na afhandeling werkzaamheden wordt onze factuur ter ondertekening naar u toegestuurd. De getekende
  factuur kunt u retour zenden middels een retourenvelop (frankeren niet nodig)
 6. Na ontvangst van de getekende factuur wordt de betaling afgehandeld met Centrum Veilig Wonen

Ik heb nog geen schade gemeld. Kan ik dit bij Jorritsma Bouw Groningen doen?

Nee, u moet ten allen tijde de schade melden bij Centrum Veilig Wonen. Dit kan op de volgende manieren:

 1. Via het online schadeformulier op de website van Centrum Veilig Wonen
  www.mijncvw.nl/claim/submitclaim
 2. Per brief gericht aan:
  Centrum Veilig Wonen
  Postbus 45
  9900 AA Appingedam
 3. Telefonische via het gratis telefoonnummer: 0800 – 2896636. Het bewonerscontactcentrum is elke dag telefonisch bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur.

Jorritsma Bouw Groningen kan u wel begeleiden in uw gehele schadetraject.