Over herstellen aardbevingsschade

Heeft u schade aan uw pand als gevolg van aardbevingen dan moet u dit eerst melden bij Centrum Veilig Wonen. Dit kan op de volgende manieren:

 1. Via het online schadeformulier op de website van Centrum Veilig Wonen:
  www.mijncvw.nl/claim/submitclaim
 2. Per brief gericht aan:
  Centrum Veilig Wonen
  Postbus 45
  9900 AA Appingedam
 3. Telefonische via het gratis telefoonnummer: 0800 – 2896636. Het bewonerscontactcentrum is elke dag telefonisch bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur.

Wanneer Centrum Veilig Wonen uw schademelding heeft ontvangen komt er een onafhankelijke expert (namens Centrum Veilig Wonen) bij u langs om de schade op te nemen. Van deze opname wordt een taxatierapport bevingsschade opgesteld.
U ontvangt een kopie van dit rapport inclusief een opgave van de door Centrum Veilig Wonen berekende herstelkosten.

Vervolgens kunt u vrijblijvend een aannemer uitzoeken die de herstelwerkzaamheden voor u kan uitvoeren.
Jorritsma Bouw Groningen is bekend met de prijsstellingen van de taxatierapporten van Centrum Veilig Wonen. Wij kunnen u dan ook garanderen dat wij de schade -welke door Centrum Veilig Wonen is erkend- kunnen herstellen voor het bedrag dat door Centrum Veilig Wonen aan u wordt uitgekeerd.

Heeft u behoefte aan begeleiding bij uw schademelding aan Centrum Veilig Wonen, dan kunt u ook bij ons terecht. Wij vullen indien gewenst gezamenlijk met u het schadeformulier in en zo nodig kunnen wij aanwezig zijn bij de opname van de schade-expert. Zo kunnen wij uw belangen behartigen en zorgdragen dat alle schade die ontstaan is door aardbevingen wordt opgenomen in het taxatierapport. Jorritsma Bouw Groningen kan u dus bijstaan in het gehele proces van schademelding tot herstel.

Neem hier contact met ons op