Anton Huisma (Uitvoerder)

Anton is werkzaam bij Jorritsma Bouw sinds augustus 2002. Zijn werkzaamheden begonnen in Bolsward en sinds een aantal jaren werkt hij in Groningen. Vanaf september 2013 is hij begonnen met zijn werkzaamheden omtrent het aardbeving herstel in Groningen.

‘’Mijn taak als uitvoerder is erg veelzijdig. Het begint natuurlijk met de wens van de bewoner dat hij de werkzaamheden van het aardbevingsschadeherstel wil laten uitvoeren door Jorritsma Bouw Groningen. De procedure bij ons als aannemer wordt vervolgd door het maken van een afspraak. Vervolgens gaan Allard, ik of een andere uitvoerder met de bewoners om tafel om het dossier van het schadeherstel door te nemen. Ook bekijken we de schade aan de hand van het schadedossier en vertellen we welke werkzaamheden er precies moeten gebeuren om de woning, schuur of ander gebouw weer in oude staat te herstellen. Als de eigenaar van het desbetreffende pand instemt met de werkzaamheden, sturen we onze werknemers naar het pand. De werknemers voeren hun werkzaamheden uit en daarna vindt de oplevering plaats. Ik ben bij alle stappen betrokken in dit proces. Van afspraak tot oplevering en, niet onbelangrijk, bij de nazorg.’’

‘’Er is geen één project hetzelfde. Sommige panden hebben scheuren in de buitenmuren, sommige panden in de binnenmuren. Er zijn monumentale panden bij, ‘gewone’ woonhuizen en boerderijen met een flinke schuur erachter. Soms zijn we een aantal weken bezig met het herstellen van de schade en soms een aantal dagen. Gemiddelde doorlooptijd van de werkzaamheden is één tot twee weken. Elk dossier is anders, en elk dossier is weer een uitdaging.

‘’Het verschil met ‘normale’ renovaties is dat bij deze aardbevingsschades veel emotie speelt. Mensen hebben namelijk bij de aardbevingen niet zelf in de hand wat er gebeurd. Hoe goed je de woning ook hebt gebouwd en onderhouden.’’

‘’Onze klanten zijn heel positief over onze werknemers. Onze werknemers overleggen alles met de eigenaar van het pand en werken een klus zo snel mogelijk af, zodat de eigenaar van het pand zo weinig mogelijk overlast ondervindt. We krijgen die vraag trouwens vaak. Werken jullie aaneengesloten door? Mijn antwoord is: ja, wij werken altijd aaneengesloten door. Het enige wat soms wat tijd nodig heeft is schilder- en stucwerk. Die werkzaamheden hebben een dag of meer nodig om te drogen. We plannen onze werkzaamheden zo dat mensen er weinig last van ondervinden. Bij een grote ingreep zorgen we ervoor dat een woning nog wel bewoonbaar is, zodat het pand nog wel (gedeeltelijk) gebruikt kan worden. We werken door duidelijk te communiceren en nog belangrijker misschien, te luisteren, transparant te zijn en aan te voelen wat men wenst.’’

Allard Schuring (Projectleider Onderhoud & Beheer)

Allard Schuring is werkzaam bij Jorritsma Bouw sinds januari 2007. Hij is al vanaf het moment dat de eerste schademeldingen binnenkwamen werkzaam omtrent de aardbevingsschades.

‘’Er zijn op dit moment zo’n 20 timmerlieden, een drietal uitvoerders, een tweetal werkvoorbereiders, de administratie en ook nog een aantal onderaannemers werkzaam voor de aardbevingsschades namens Jorritsma Bouw Groningen. Mijn werkzaamheden bestaan uit het aansturen van die uitvoerders, werkvoorbereiders, de administratie en de onderaannemers. Regelmatig hebben we overleg met de uitvoerders en werkvoorbereiders. In dit overleg houden we elkaar op de hoogte van wat er speelt en hoe we ervoor staan. Niet alleen doe ik leidinggevend werk, ik ben ook vaak bij mensen aan de keukentafel te vinden. Ik vind het belangrijk om daar ook mee bezig te zijn. Het is goed om te weten wat er speelt en waar mijn collega’s mee te maken hebben. Het is waardevol werk.’’

‘’Ik ben ook het aanspreekpunt voor Centrum Veilig Wonen en de schade-experts die de dossiers maken over de schadegevallen. Het komt af en toe voor dat ik gebeld word met een alarmerend telefoontje over een gevaarlijke situatie die per direct verholpen moet te worden. Dan dien ik paraat te staan en meteen in te grijpen. Soms is het zo dat je de vraag moet stellen “is het nog wel verstandig om hier te wonen?” Ik vind dat één van de ingrijpendste situaties. Natuurlijk proberen we dit te voorkomen en de juiste maatregelen te treffen. Veiligheid staat boven alles.’’

‘’We zijn werkzaam in het hele bevingsgebied. We zeggen wel eens: We werken van Groningen tot aan Eemshaven en alles er tussenin. Dat is ook het waardevolle aan dit werk: je zit niet vast op een project en er is geen dag hetzelfde. In de meeste gevallen is het iemands huis waar het om gaat. Je kunt je voorstellen dat het heel vervelend is als er iets met je woning gebeurd. Het geeft veel voldoening mensen te helpen hun woning weer als vanouds te maken en ze op te beuren met onze middelen.‘’

 

contactpersonen JB bevingsschade

Anton Huisma (links) en Allard Schuring (rechts)